top of page

Металните конструкции се отличават преди всичко със сигурността си, но това съвсем не означава, че отстъпват по естетика на дървените конструкции. Модерните конструкции от метална структура се изготвят от експерти, които изчисляват тяхната товароносимост, характеристики на метала, от който са направени, особено на местата със сглобки, издържливостта им на ръжда и много други фактори, които съчетани заедно гарантират отличното качество на постройката.

Дървена конструкция:

Рендосан, призмиран, прецизно калиброван дървен материал с четиристранна фаска, произведен чрез клинозъбно снаждане на сортирана по здравина в клас С 24, технически су

шена иглолистна дървесина.

Приложение

  • Най-често масивните конструктивни греди KVH с използват за:

  • носещи и укрепителни дървени конструкции, изграждане на покривни конструкции (столици, ребра), носещи елементи от стените и тавана на сгради.

Фундамент

 

Първият етап при изграждането на една къща.
Бетонов ивичест фундамент включва:
Изкопни работи, Кофражни работи, Насип, Тръмбоване и уплътняване на насип, Бетон и полагане, Арматура и мрежа, Полагане на полиетиленово фолио, Вик инсталации в основите, Изолация

bottom of page